PIELĘGNIARKA R37/1626-644/19

Włocławek, kujawsko-pomorskie, Polska

PIELĘGNIARKA R37/1626-644/19

Pielęgniarka / Pielęgniarz Włocławek, kujawsko-pomorskie, Polska
Centralna Baza Ofert Pracy
Inna (Do ustalenia)
Opublikowano: 16 maja 2019 o 00:00

Numer oferty: StPr/19/1628 Obowiązki: Miejsce pracy: NZOZ MARIMED w Powałkowicach, 88-220 Osięciny. Planowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii; prowadzenie i wdrażanie zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego procesu rehabilitacji; prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne Zawód: Pielęgniarka (wymagany staż - lata: 2) Wymagania pożądane: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), mechaniczne Pozostałe wymagania: min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza; wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe w kierunku pielęgniarstwo; doświadczenie w pracy z osobami starszymi; posiadanie umiejętności komunikowania się, współpracy i pracy zbiorowej; doświadczenie w pracy z pacjentem komercyjnym; wysoka kultura osobista i odpowiednie podejście do pacjenta komercyjnego; miejsce pracy: NZOZ MARIMED w Powałkowicach, 88-220 Osięciny; umowa zlecenie lub kontrakt Miejsce pracy: 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny Staż pracy: lata: 2 Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie imię nazwisko CV/LM, w tytule maila aplikowane stanowisko. Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie na podstawie mojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją w Infusio Sp. z o.o. Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Infusio sp. z o.o., z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. 48 52 50 65 709, NIP: 967-135-37-53, REGON: 341244991, KRS 0000411222. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodinfusio.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody w dalszych procesach rekrutacyjnych; 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych; 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych; 9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody; 10. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 11. Moje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom zainteresowanym rekrutacją: Rehabilitacja ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Leśna Oaza ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 12. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych; 13. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 14. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO; 15. Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: e-mail Telefon: 052 50 65 709 Email: rekrutacjainfusio.pl Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj