Praca - Lekarz POZ/ Kierownik
Ambulatorium - Areszt Śledczy
Krakó...

Kraków, małopolskie, Polska

Praca - Lekarz POZ/ Kierownik Ambulatorium - Areszt Śledczy Kraków

Lekarz Kraków, małopolskie, Polska
Areszt Śledczy Kraków
Na część etatu (Kontrakt / Działalność)
Wynagrodzenie miesięczne brutto:
od do uzgodnienia do 30000
Opublikowano: 3 lutego 2020 o 12:53

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KRAKOWIE, UL. MONTELUPICH 7, 31-155 KRAKÓW działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019r., poz. 492 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Lekarze POZ w Ambulatorium - od 1 do 40 godz/miesiąc

 

Kierownik Ambulatorium - od 20-40 godz/miesiąc (wymagana specjalizacja)

 

Oferenci zobligowani są do określenia ilości godzin świadczenia usług w miesiącu oraz stawki godzinowej brutto - oferowane wynagrodzenie brutto stanowi iloczyn tych wartości.

Harmonogram ustalimy indywidualnie z każdym kandydatem.

 

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019, poz. 492 ze zm.), oraz lekarze   posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza (Dz.U. z 2019, poz. 537 ze zm.), spełniający nw. wymogi:

  1. Posiadają dyplom ukończenia studiów,
  2. Posiadają stałe prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
  3. Są wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
  4. Są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
  5. Posiadają wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
  6. posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;   

osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

por. Olga Mazur – st. insp. ds. zamówień publicznych

tel. 12 63 01 110, fax 12 633 53 54, e-mail: olga.mazur@sw.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym, wzorem umowy oraz zakresami obowiązków i kryteriami oceny ofert dostępne są na stronie www.sw.gov.pl (oferty pracy), na stronie BIP AŚ w Krakowie lub indywidualnie po kontakcie z por. O. Mazur.


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj