Praca - Pielęgniarka
operacyjna / Pielęgniarz
operacyjny - Gdańsk

Gdańsk, pomorskie, Polska

Praca - Pielęgniarka operacyjna / Pielęgniarz operacyjny - Gdańsk

Pielęgniarka / Pielęgniarz Gdańsk, pomorskie, Polska
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Inna (Do ustalenia)
Opublikowano: 8 czerwca 2021 o 14:51

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Pielęgniarka operacyjna/Pielęgniarz operacyjny

FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA

 

Nasza oferta

  • Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowa o pracę/umowa cywilnoprawna - kontrakt w preferowanym wymiarze godzin
  • Ubezpieczenie grupowe i karta sportowa CALYPSO na preferencyjnych warunkach
  • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
  • Zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Miejsce pracy Gdańsk

Podstawowe zadania na stanowisku

  • Realizacja zadań pielęgniarki operacyjnej na Bloku Operacyjnym zgodnie z obowiązującym prawem
  • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi

Nasze wymagania

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dobra organizacja pracy własnej

 

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie e-maila: REKRUTACJA Pielęgniarka operacyjna lub przez formularz Aplikuj dostępny w ogłoszeniu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.

2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.


Jesteś zainteresowany(a) tą ofertą pracy? Już teraz wyślij swoje zgłoszenie. Aplikuj