Blog

O tym warto wiedzieć

Stres związany z pracą w ochronie zdrowia - przyjaciel czy wróg?

7 maja 2019 tagi: Artykuł

Osoby wykonujące zawody medyczne stale mają do czynienia z czynnikiem stresu w miejscu pracy. Skutki stresujących zdarzeń na personel oddziału ratunkowego, pielęgniarki oraz lekarzy mogą być głębokie, a wpływ czynników stresogennych może być poważny i trwały.

Świadectwo agresji, przemocy, śmierci pacjentów lub uczestniczenia w resuscytacji może być emocjonalnie i fizycznie wymagające.

czytaj więcej

Pielęgniarka lub ratownik też będą mogli stwierdzić zgon?

30 kwietnia 2019 tagi: Artykuł

Do prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w celu konsultacji trafił wstępny projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Przewiduje on wiele ważnych zmian związanych ze stwierdzaniem zgonu i wystawianiem kart zgonu.

czytaj więcej

Sorry, na SOR-ach ma się ratować życie!

29 kwietnia 2019 tagi: Artykuł

Szpitalne Oddziały Ratunkowe powstały po to, by ratować ludzi, których stan zdrowia nagle się pogorszył, ulegli wypadkowi, a co za tym idzie, ich życie jest w niebezpieczeństwie. Praktyka pokazuje, że na SOR-y często trafiają pacjenci, dla których nie ma miejsca w przychodniach specjalistycznych lub tacy, którzy nie wiedzą, gdzie mogą się udać po pomoc w nocy i w dni wolne.

czytaj więcej