Zamykamy praktykę - co z dokumentacją???

9 maja 2019 tagi: Artykuł

20 lat przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta to mało czy dużo?

Z punktu widzenia pacjenta okres ten wydawać się może nawet zbyt krótkim, jednak problemy z archiwizacją dokumentów, stanowią nie lada wyzwanie. 

Lekarz który przechodzi na emeryturę, lub z innych powodów zamyka praktykę musi zadbać o odpowiednią archiwizację dokumentacji medycznej pacjenta przez 20 lat. Niestety zlecenie dla firmy która zajmują się profesjonalną archiwizacją danych, to wydatek rzędu kilku tysięcy miesięcznie, co jest obciążeniem dla osoby która nie posiada już stałych dochodów.

Należyte zabezpieczenie dokumentacji- co to właściwie oznacza?

Przepisy choć niedopracowane, w tym wypadku mówią, że zaprzestający działalności leczniczej podmiot, udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, oraz dostępem osób nieuprawnionych - art.30a ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( DZ. U. Z 2016 r. pz. 186 z późn. zm.).

I tu pada pytanie, co zrobić z dokumentacją medyczną? Niestety coraz częściej jest to problem, a eksperci apelują do ustawodawców o doprecyzowanie przepisów w tym temacie.

Niestety ustawodawca nie określił w jaki sposób zabezpieczyć dokumentację medyczną pacjenta. Eksperci mają wątpliwości czy umowę o archiwizację dokumentacji medycznej można zawrzeć tylko z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą czy także ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się archiwizacja danych.

W związku z różnoraką interpretacja przepisów, finalnie, najczęściej  lekarz kończący praktykę deklaruje zabezpieczenie dokumentacji pod adresem domowym.

A co w przypadku zgonu lekarza?

Sprawa jest również niepokojąca, z przepisów niejasno wynika że kosztem ich archiwizacji zostaną obciążeni spadkobiercy, a w przypadku ich niezgłoszenia, dokumentację przejmuje Okręgowa Izba Lekarska albo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Co z dostępem do dokumentacji medycznej?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kilka lat po zamknięciu działalności kliniki, pacjent potrzebuje dokumentacji medycznej. Po pierwsze czeka go żmudne poszukiwanie podmiotu który ją zarchiwizował. Sprawa jestprosta, jeśli archiwizacja została zlecona profesjonalnej firmie, jednak utrudnieniem jest poszukiwanie dokumentacji u osoby prywatnej, bądź jej spadkobierców.

Dla obu stron zainteresowanych jest bardzo istotne, że ustawodawca nie precyzuje toku postępowania z dokumentacją medyczną pacjenta w przypadku gdy nie ma zainteresowanych jej archiwizacją. A jest to kluczowy argument do podniesienia tej kwestii gdyż koszty przechowywania i archiwizacji są wysokie.

Wróć na stronę główną bloga