Sprawdź jak wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych

31 marca 2019 tagi: Artykuł

Ministerstwo Zdrowia skierowało w środę do konsultacji publicznych projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Co to oznacza dla pielęgniarek i położnych?

Od 2022 roku wynagrodzenia pracowników medycznych nie będą mogły być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwaloną 8 czerwca 2017 r. ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,  wynagrodzenia pracowników medycznych mają być corocznie podwyższane, tak aby ich docelowa, minimalna wysokość została osiągnięta pod koniec 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenia pracowników medycznych nie będą mogły być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na 31 grudnia 2021 r.

Warto pamiętać, że minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych będzie dotyczyło tych osób, które będą zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Osobom zatrudnionym na część etatu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Pielęgniarki i położne przypisane do trzech grup

W załączniku do ustawy wyodrębniono tzw. współczynniki pracy dla 10 grup zawodowych, które określone zostały w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia wymaganego od pracownika oraz posiadanej specjalizacji. Zawodowi pielęgniarki i położnej przypisane są odpowiednio grupy: 7,8 i 9.

Poniżej przedstawiamy wykaz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na dzień 31 grudnia 2019 oraz 2021 roku z wyszczególnieniem 3 grup obejmujących zawód pielęgniarki i położnej:

GRUPA 7 -  Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r - 4095 zł
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 5251 zł 

GRUPA 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r  - 2847 zł 
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3651 zł

GRUPA 9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r  - 2496 zł 
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3201 zł

 

 

Wróć na stronę główną bloga