Referencje - jak zdobywać zgodnie z prawem?

26 stycznia 2021 tagi: Rynek pracy

Referencje to jeden ze sposobów na uwiarygodnienie kompetencji kandydata.  Dobra opinia o pracowniku, potwierdzona przez byłego przełożonego lub współpracownika, zwłaszcza jeśli poparta jego autorytetem medycznym, tytułem lub dorobkiem zawodowym, bywa bardziej przekonująca, niż rozmowa twarzą w twarz. Przy ich udzielaniu i pozyskiwaniu obowiązują jednak zasady warunkowane przez RODO. Warto je znać.

Na temat listów referencyjnych krążą wśród rekruterów skrajne opinie. Jedni lubią na ich podstawie wystawiać ostateczne opinie i rekomendacje o kandydacie. Inni uważają je za niepotrzebne, obawiając się stronniczości osób je wystawiających. Jeśli zatem posiłkują się referencjami, to zazwyczaj w kontakcie bezpośrednim. Bez względu na osobiste przekonania osób zajmujących się zawodowo rekrutacją, listy referencyjne mają długą historię, sięgająca czasów starożytnych. A nadal nie wyszły z użycia. I trzeba przyznać, że w dobie wszechobecnej cyfryzacji, niezmienna pozostaje ich forma. Nadal oczekujemy od nich formalnego języka, pieczątek, podpisów i oczywiście potwierdzenia kompetencji kandydata. Czasem rekruterzy proszą o bezpośredni kontakt z osobą udzielającą referencji. Ale zanim to zrobią, muszą zapoznać się z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Uwaga, RODO!

Pracodawcy muszą przestrzegać Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, także w procesie rekrutacji. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Najczęściej stanowi ona dopisek w CV. Warto wiedzieć, jakich danych może oczekiwać od kandydatów pracodawca. Zgodnie z art. 221 par. 1 Kodeksu pracy są to:

·       imię i nazwisko,

·       data urodzenia,

·       dane kontaktowe,

·       wykształcenie,

·       kwalifikacje zawodowe,

·       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Do CV można dołączyć listy referencyjne, ale pracodawca nie może kontaktować się z osobą, które je wystawiła, bez zgody kandydata. Jeśli w CV kandydat podaje dane kontaktowe osób trzecich, to musi on uzyskać od nich zgodę na przetwarzanie tych danych. Pracodawca również musi posiadać taką zgodę. Skomplikowane? Niestety.

Listy referencyjne w innej formie

Mimo że nadal najbardziej popularne pozostają listy referencyjne w tradycyjnej formie, pracodawcy coraz chętniej korzystają z opinii zamieszczonych na LinkedIn. Jest to bezpieczny i zgodny z prawem sposób na pozyskanie i udzielenie referencji, choć nie zawsze wiarygodny. Warto dodać, że zgodnie z RODO pracodawcy nie mogą wykorzystywać do procesu rekrutacji innych źródeł, niż te uzyskane od kandydatów. Tym samym nie mogą opierać się na opiniach zamieszczonych na portalach, takich jak ZnanyLekarz.pl, ani na informacjach zamieszczanych na portalach społecznościowych, w tym dotyczących jakichkolwiek spraw światopoglądowych.


Mimo ograniczeń związanych z RODO, warto rozważyć możliwość weryfikacji referencji. Same listy referencyjne zazwyczaj koncentrują się wokół mocnych stron kandydata, ale rozmowa bezpośrednia może być cennym źródłem informacji, które trudno będzie pozyskać na podstawie samej rozmowy z kandydatem.

 

Redakcja Portal-Medica

Wróć na stronę główną bloga