Pracownicy medyczni w odwrocie – czyli gdzie szukać ratunku?

15 kwietnia 2021

Co trzeci pracownik medyczny w Europie rozważa odejście od zawodu. Prognozy są przytłaczające – do 2030 r. zabraknie nawet 4,1 mln specjalistów. Tak wynika z raportu „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare” firmy doradczej Deloitte.

Badaniami zostało objętych 1,800 lekarzy i pielęgniarek z Danii, Niemiec, Włoch, Niderlandów, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Ankiety jakościowe zostały uzupełnione przez pogłębione wywiady z pracownikami medycznymi i specjalistami w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej poszczególnych państw. Z założenia autorzy raportu koncentrowali się na cyfryzacji i roli technologii w obecnych i przyszłych systemach opieki nad pacjentami, ale doskonale oddają oni także ogólny stan i wyzwania naszej branży. Pomimo pominięcia w nim znacznej części krajów europejskich, wnioski i zalecenia są uniwersalne.

Jedyna nadzieja w transformacji cyfrowej?

Pandemia COVID-19 przyspieszyła tempo cyfryzacji w opiece zdrowotnej. Trudno nie zauważyć tego trend. Wszystko wskazuje na to, że transformacja cyfrowa będzie odgrywać coraz bardziej kluczową rolę w medycynie. Zwłaszcza, że raport Deloitte nie pozostawia złudzeń - przepaść między popytem na opiekę zdrowotną a podażą personelu i innych zasobów jest ogromna. Mimo przyspieszenia, zmiany technologiczne są zbyt powolne wobec ogromu wyzwań. A tych nie brakuje:

·       W 2019 roku ponad 200 mln Europejczyków miało 65 lat lub więcej.

·       Europejczycy spędzają średnio 17 lat w złym stanie zdrowia, począwszy od 63. roku życia.

·       Rośnie złożoność medyczna: ponad 50 mln osób w Europie żyje z więcej niż jedną chorobą przewlekłą.

·       Większość krajów odnotowała spadek liczby łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców – przewiduje się, że do 2030 r. w Europie zabraknie 4,1 mln pracowników służby zdrowia (0,6 mln lekarzy, 2,3 mln pielęgniarek i 1,3 mln innych pracowników).

·       Rośnie wypalenie zawodowe personelu – około jedna trzecia europejskich lekarzy klinicystów rozważa odejście z zawodu.

·       Nie maleje presja związana z COVID-19 – wielu pracowników pracuje nadgodzinach, istnieje ryzyko zakażenia personelu, a planowane zabiegi są opóźniane lub anulowane.

·       Rośnie liczba problemów ze zdrowiem psychicznym personelu medycznego.

Niepokojące są zwłaszcza dane dotyczące zdrowia pracowników ochrony zdrowia. Raport z 2017 roku wskazywał, że większość lekarzy i pielęgniarek czuła się bardziej przeciążona pracą, w porównaniu do lat poprzednich. Połowa badanych osób twierdziła wówczas, że ma to negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, a prawie jedna trzecia rozważała odejście z zawodu. Trudno się spodziewać, że rok 2020 przyniósł w tym zakresie jakąkolwiek poprawę. Rewolucja cyfrowa musi więc przyspieszyć jeszcze bardziej, bo w przeciwnym razie czeka nas całkowita zapaść systemów ochrony zdrowia.

Przyspieszenie o dekadę

Z raportu Deloitte wynika, że pandemia przyspieszyła tempo cyfryzacji w opiece zdrowotnej przynajmniej o 10 lat. Największe wyzwania we wszystkich krajach są podobne: biurokracja, koszty i trudności ze znalezieniem technologii odpowiadającej na realne potrzeby. Obecna sytuacja unaoczniła wszystkie problemy, z którymi opieka zdrowotna boryka się od lat. Autorzy raportu Deloitte wskazują, że zmieniła także nastawienie pacjentów, których wzrastająca świadomość prowadzi do większych oczekiwań. Dotyczą one zarówno jakości samej opieki, jak i dostępności do niej. Z drugiej strony pandemia pogłębiła społeczne nierówności, ograniczając dostęp do opieki medycznej dla mniej uprzywilejowanych pacjentów, w tym osób starszych oraz tych o niskim statusie ekonomicznym.

 

Czy zatem nowoczesne technologie będą mogły w najbliższych latach zastąpić personel medyczny, którego ubywa z każdym rokiem? Wszystko wskazuje na to, że czeka nas dalsza, nieunikniona rewolucja cyfrowa, a medycy muszą chyba pogodzić się z nieuchronnymi zmianami w sposobie pracy i opieki nad pacjentem. I zaprzyjaźnić się z rozwiązaniami technologicznymi, które mądrze wdrażane i wykorzystywane są ogromną szansą na poprawę jakości ich pracy.

 

 

Redakcja Portal-Medica 

Wróć na stronę główną bloga