Porady pielęgniarskie wycenione na osiem złotych. To nie tak miało być

1 kwietnia 2019 tagi: Artykuł

25 marca 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiany dotyczą m.in. warunków udzielania porad pielęgniarskich i porad położnych jako świadczeń gwarantowanych.

Porada nie dla wszystkich pielęgniarek

Porad pielęgniarskich udzielać będą mogły pielęgniarki, posiadające wyższe wykształcenie magisterskie lub licencjat na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizację, lub te które były kształcone w innym trybie, ale posiadają specjalizację.

Z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że blisko jedna trzecia czynnych zawodowo pielęgniarek posiada specjalizację. 

Pielęgniarki zgodnie z prawem, mogą już wystawiać recepty na określone leki, mogą także kontynuować leczenie wynikające z wcześniejszych zleceń lekarskich, jak również kierować na niektóre badania laboratoryjne. Ich katalog też jest doprecyzowany w obowiązujących  przepisach. Pielęgniarki mogą także wystawić zlecenia na niektóre wyroby medyczne. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że w każdym przypadku, gdy pielęgniarka będzie mieć wątpliwości dotyczące diagnozy, może chorego skierować do lekarza.

Co będzie mogła zrobić pielęgniarka w ramach takiej porady?

Pielęgniarka w ramach takiej porady będzie mogła przyjąć zarówno pacjentów pierwszorazowych jak i tych, którzy mają choroby przewlekłe, które wymagają stałego monitorowania. Miejscami, w których będzie dostęp do porady pielęgnairskiej będą przychodnie lekarza rodzinnego oraz przychodnie specjalistyczne np.: w poradni diabetologicznej czy kardiologicznej.

Specjalistka będzie mogła przyjąć pacjenta, zbadać go, skierować na niektóre badania laboratoryjne lub wypisać receptę. Może także kontynuować leczenie wynikające z wcześniejszych zleceń lekarskich, jak również kierować na niektóre badania diagnostyczne. Ich katalog też jest doprecyzowany w obowiązujących już przepisach.

Ile będzie wynosić koszt porady pielęgniarskiej?

I tu pojawia się zgrzyt pomiędzy oczekiwaniami pielęgniaek mających udzielać porad a wyceną świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Wartość świadczenia została oszacowana na 8zł. Kwota ta od razu wywołała falę sprzeciwu w środowisku pielęgniarskim. Jak słusznie zauważają pielęgniarki, nie da się pacjenta dobrze zaopatrzyć specjalistycznie za równowartość kiepskiej kawy – i  wnioskują o wycenę świadczenia na poziomie ok. 30 zł.

Wróć na stronę główną bloga