"Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań"

1 stycznia 2018 tagi: Targi | Konferencje

"Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań"
11 stycznia 2018 roku, Warszawa

Jakie nowe technologie są wprowadzane aby usprawnić działalność placówek medycznych?
Co zrobić aby ułatwić kontakt między pacjentem a placówką medyczną?
Jak zachować bezpieczeństwo zarówno dokumentacji medycznej jak i bezpieczeństwo fizyczne?

Patronat Honorowy konferencji objęli:
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
- Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Bezpłatna Rejestracja>>>

Podczas konferencji będą poruszane takie tematy jak:
Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
• Adw. Agnieszka Pietrzak - APDK Kancelaria Adwokacka
• "Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7"
Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej
• "Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomoca techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna."
Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.
• "Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych."
Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
• "Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące."
Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
• Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.
Agenda konferencji>>>

Zakres tematyczny konferencji:
Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:
- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
- zarządzanie procesami biznesowymi
- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
- umacniamy relacje - CRM na służbie
- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
- mobilne rozwiązania dedykowane
- integracja systemów
- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne
- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru
- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie
w celu przygotowania nowych projektów

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji!

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
- kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
- doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
- przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
- osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
- dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
- osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
- kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
- ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
- szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

W razie pytań zapraszam serdecznie do kontaktu :)
--
Pozdrawiam,

Marta Lipińska

tel. +48 721 729 297
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: marta.lipinska@successpoint.pl

 

Wróć na stronę główną bloga