Jak pożegnać pracownika z klasą? Czyli o offboardingu w medycynie słów kilka.

9 września 2020 tagi: Rynek pracy , Artykuł

Offboarding to zbiór zasad i procedur, które wspierają proces zakończenia współpracy z pracownikiem, bez względu na to, po czyjej stronie leży decyzja. Chodzi w nim nie tylko o szereg czynności i zadań, ale o stworzenie standardów rozstania z pracownikiem, które przyniosą korzyści pracodawcom i odchodzącym pracownikom. Po co to wszystko?

Offboarding to cenne, choć w polskich realiach nadal niedoceniane, narzędzie wspierające budowanie pozytywnego wizerunku firm. I chociaż badania pokazują, że zaledwie 29% organizacji przeprowadza ten proces, to wydaje się, że placówki medyczne powinny zadbać o niego w szczególności. Kiedy na rynku brakuje specjalistów, warto pochylić się nad każdym etapem współpracy, nawet tym, który pozornie nie przynosi pracodawcy żadnych korzyści.

Po co dbać o odchodzącego pracownika?

W pierwszej chwili wydaje się, że klamka zapadła i nic nie można zrobić. Pracownik odchodzi lub zostaje zwolniony, więc pierwszą reakcją pracodawców jest załatwienie formalności i znalezienie zastępstwa. Z takiego pracownika nie ma przecież już żadnych korzyści. Czy na pewno?

Dobrze zaplanowany i przeprowadzony offboarding jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, zapobiega powstaniu chaosu w zespole lub w całej placówce medycznej. Procedura taka powinna zawierać proces przekazania przepustek czy ewentualnej własności placówki, ale także wiedzy wyznaczonej do tymczasowego zastępstwa osobie. Bardzo ważna w tym procesie jest komunikacja pomiędzy członkami zespołu i kierownictwem. Po drugie, pozostawienie po sobie dobrego wrażenia zwiększa szanse na zatrudnienie tego samego cennego specjalisty w przyszłości lub polecenie przez niego osoby na zastępstwo. W przypadku ogromnych braków personelu medycznego w Polsce i na świecie, pracodawcy wręcz nie mogą sobie pozwolić na palenie za sobą mostów. Po trzecie, dobry offboarding wspiera budowanie wizerunku firmy wśród klientów. Możesz być pewny, że to, co mówią o Tobie Twoi byli pracownicy, trafi prędzej czy później do pacjentów, na których przecież Ci zależy.

Offboarding -  o czym trzeba pamiętać

Planując wdrożyć w swojej placówce medycznej procedurę offboardingu, pamiętaj o kilku ważnych jej elementach.

Standard rozmowy kończącej współpracę

Jeśli to pracodawca rozstaje się z pracownikiem, należy zadbać, aby taką rozmowę przeprowadził przeszkolony menadżer, który uwzględni w niej powody rozstania, ustali warunki zakończenia umowy, w tym wszelkie kwestie administracyjne, przedstawi proces przekazania własności firmy (klucze, przepustki, dostępy do baz danych, telefony komórkowe itd.) i wiedzy, niezbędnej do dalszego funkcjonowania placówki. Utrata pracy jest stresującym doświadczeniem, więc warto przygotować się do takiej rozmowy i wykazać się empatią i zrozumieniem emocji, które mogą się podczas niej pojawić.

Zadbaj o pracowników, którzy zostają

Komunikacja to, jak zawsze, podstawa. Warto, aby pozostający zespół dowiedział się od przełożonego o zwolnieniu albo decyzji pracownika o rezygnacji z pracy. Ale czasem to nie wystarczy. Zwolnienia oznaczają przełamanie status quo, co może budzić niepokój i stres wśród osób pozostających w organizacji. W skrajnych przypadkach, np. zwolnień grupowych, mówi się o syndromie ocalałego.  Odczuwają go pracownicy, którzy uchronili się przed zwolnieniem, ale w związku z tym towarzyszy im dyskomfort, tracą zaufanie do pracodawcy, a ich efektywność się pogarsza. Pracodawcy nie powinni bagatelizować trudnych emocji. Szczera i otwarta rozmowa może zniwelować negatywne skutki zwolnień.

Benefity dla odchodzących? Czemu nie?

Kiedy pracownik odchodzi ze względu na inną ofertę pracy, sprawa jest zazwyczaj prosta. Kiedy jednak to pracodawca rozstaje się z pracownikiem, warto pomyśleć o wsparciu go w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Proces ten nazywa się outplacement. Takie wsparcie może być realizowane przez dział HR lub firmę zewnętrzną. Ma ono szereg korzyści – od zniwelowania negatywnych emocji u pracownika, poprzez realne wsparcie go w poszukiwaniu nowej pracy, aż po budowanie pozytywnego obrazu pracodawcy na rynku pracy. Outplacement jest też jasnym sygnałem dla osób pozostających w placówce medycznej, że troska pracodawcy o pracowników wybiega daleko poza deklaracje i obietnice.

Exit interview – dowiedz się, co poszło nie tak

Bez względu na to, czy pracownik odchodzi z własnej woli, czy jest to decyzja pracodawcy, warto zapytać go o doświadczenia ze współpracy z nami. Po co? Żeby wyciągać wnioski i naprawiać, to, co idzie nie tak. Exit interview, czyli rozmowa zamykająca współpracę, powinna być przeprowadzona przez osobą, która wzbudza w pracowniku pełne zaufanie. O co warto zapytać? O pozytywne i negatywne doświadczenia pracownika z przebiegu współpracy, ale także procesu rekrutacji, wdrożenia i zakończenia pracy. O powody odejścia, możliwość powrotu, relacje z przełożonym i zespołem, komunikację, rozwój i zarządzanie. Jeśli stworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy, mamy szansę uzyskać bezcenne informacje na temat funkcjonowania placówki, jej mocnych i słabych stron.

 

Jeśli jesteś menadżerem medycznym, a w Twojej placówce nie funkcjonują standardy i procedury związane z offboardingiem, koniecznie przemyśl możliwość ich wprowadzenia. Proces ten nie wymaga nakładów finansowych, ale jego konsekwencje mogą wpłynąć na poprawę jakości zarządzania Twoją placówką i zwiększenie satysfakcji, a tym samym zaangażowania, pracowników.

 

 

Redakcja Portal-Medica 

Wróć na stronę główną bloga