Czego młodzi medycy oczekują od pracodawców?

27 sierpnia 2020 tagi: Rynek pracy , Artykuł

Raport Future Health Index 2020, przeprowadzony po raz piąty na zlecenie firmy Philips, przedstawia stosunek młodych lekarzy do nowoczesnych technologii i wpływu, jaki wywierają one na ich codzienną pracę. Ale to także doskonałe źródło informacji o nastrojach panujących wśród młodych medyków, ich oczekiwaniach i bolączkach.

W tym roku w badaniu wzięło udział prawie 3000 lekarzy z 15 krajów świata, w tym z Polski. Jego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób wspierać tych, którzy stanowią przyszłość światowych systemów ochrony zdrowia. Badanie jest skierowane do osób poniżej 40. roku życia i szczególny nacisk jest w nim położony na nowoczesne technologie. Jakie wnioski płyną z badania?

Młodzi chcą nowoczesnych technologii

Aż 81% wszystkich badanych medyków uważa, że technologia może zmniejszyć ich obciążenie pracą. W Polsce aż 72% osób, które wzięły udział w badaniu potwierdza, że jest ona ważna w ich pracy, a dla 88% z nich dostęp do nowoczesnych rozwiązań jest jednym z kryteriów wyboru miejsca pracy. Możliwość pracy w takiej placówce zwiększa ich satysfakcję z wykonywania codziennych zadań i redukuje stres. Jednocześnie zaledwie (lub aż) 34% polskich młodych lekarzy ocenia, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest jednym z ważniejszych narzędzi, które w najbliższych 5 latach poprawią jakość opieki nad pacjentem.

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Co się dzieje, kiedy młody lekarz rozpoczyna pracę? Następuje zderzenie jego oczekiwań i wyobrażeń o wymarzonym zawodzie z trudną rzeczywistością. I jak się okazuje, że nie tylko w Polsce. Największy odsetek lekarzy, którzy zderzyli się z różnicą pomiędzy wyobrażeniem a rzeczywistością mieszka w Japonii (68%), najmniej zawiedzeni są lekarze z Arabii Saudyjskiej (18%). Średnia ze wszystkich krajów wynosi 41%.

Edukacja vs. praktyka

Dosyć niepokojące wnioski płyną na temat oceny poziomu dostosowania edukacji do praktycznej strony wykonywania zawodu lekarza, w tym przede wszystkim zadań administracyjnych i współpracy w zespołach. 44% respondentów uważa, że kończąc szkołę nie wiedzą jak wypełniać swoje obowiązki administracyjne, a zaledwie 50% z nich, że szkoła medyczna nauczyła ich radzić sobie z codziennym stresem. W przypadku zarządzania biznesem jest jeszcze gorzej. Co więcej, 35% badanych czuje się przytłoczonych ilością zadań i danych dotyczących zdrowia pacjentów, nie wiedzą jak je odczytywać i łączyć ze sobą. Ponad połowa lekarzy podkreśla, że z chęcią skorzystają ze szkoleń w tym zakresie.

Czego oczekują młodzi medycy od pracodawców?

Okazuje się, że zbyt długie godziny pracy lekarzy, to nie tylko domena polskiego systemu ochrony zdrowia. Ze względu na niewydolność większości z nich, młodzi medycy oczekują elastyczności zatrudnienia. Przyjmując średnio 100 pacjentów tygodniowo (w Niemczech – 145, w Polsce – 87, w Holandii - 65), chcą żonglować swoim czasem pracy. A jednocześnie zachować względny balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To jednak nie jedyne kryterium wyboru pracodawcy. Aż 88% badanych wskazuje, że istotne jest przyjazne środowisko pracy, w tym kultura współpracy i niezależności. Oprócz wspomnianych wcześniej nowoczesnych technologii, ważna jest też reputacja placówki i opinie pacjentów o niej. Liczy się też dobre zarządzanie, zwłaszcza, że aż ¾ badanych uważa, że decyzje podejmowane przez kierowniczą kadrę niemedyczną mają negatywny wpływ na ich satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Poczucie sprawczości, dostęp do nowoczesnych technologii, sprawne zarządzanie, elastyczne godziny pracy, niezależność i współpraca. To główne oczekiwania młodych medyków przy wyborze miejsca pracy. Warto się nad nimi pochylić, zwłaszcza że to oni stanowią przyszłość naszej opieki zdrowotnej. Może warto lepiej o nich zadbać? Zwłaszcza, że aż 74% z nich codziennie doświadcza stresu związanego z pracą, a aż 47% z nich rozważało rezygnację z zawodu  z powody nadmiernego obciążenia.

 

 

Redakcja Portal-Medica 

Wróć na stronę główną bloga