Coraz mniej pielęgniarek w polskich szpitalach

27 lutego 2019 tagi: Rynek pracy

Wśród 16 krajów europejskich Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem ilości pielęgniarek.

Wskaźnik ilości pielęgniarek przypadających na 1 tysiąc mieszkańców dla Polski wynosi 5,4 , podczas gdy np. w Niemczech jest on już na poziomie 11,3.  Niemieckie placówki medyczne nieprzerwanie zatrudniają polskie pielęgniarki, gdyż widzą braki kadrowe u siebie (przy ponad dwukrotnie wyższym wskaźniku!)

Informacje o ciągłym zainteresowaniu polskimi pielęgniarkami potwierdza serwis Portal-Medica przyznając, że zdecydowanie większe zainteresowanie pielęgniarkami widoczne jest u naszych zachodnich sąsiadów niż u polskich pracodawców.

Polska jednak widzi problem

Rada Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych  wysłała do Ministerstwa Zdrowia prośbę dotyczącą potrzeby uruchomienia ogólnokrajowego programu pozyskiwania do pracy dla pielęgniarek ze wschodu. W liście piszą:

-(…) W całej Polsce, sukcesywnie od 2009 , obserwuje się wzrost średniej wieku pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu. W 2014 roku wynosił 48 lat. Największa liczba pielęgniarek plasuje się w przedziałach wiekowych 34-44 oraz 45-54 lat. W porównaniu do najmłodszej grupy wiekowej (21-25 lat) prawie pięciokrotnie większy odsetek stanowią pielęgniarki w wieku powyżej 65 roku życia – świadczy to o braku prostej zastępowalności pokoleniowej.

Co to oznacza? Że burza dopiero nadejdzie. Już w 2025 roku czyli za 8 lat wskaźnik zmniejszy się z 5,4 na 4,3 pielęgniarki na 1 tysiąc mieszkańców, gdyż coraz większa liczba pielęgniarek zacznie przechodzić na emerytury.

Jak to się ma w przeliczeniu na liczby? W Polsce brakuje około 20 tys. pielęgniarek. Ta liczba ciągle rośnie i za pięć lat wyniesie już 80 tysięcy.

Kto je zastąpi?

Widzimy coraz więcej pracowników z Ukrainy na polskich budowach, w polskich sklepach czy przy produkcji. Zapotrzebowanie jest ogromne i rynek chłonie nowe ręce do pracy.

Dlaczego to samo nie dzieje się w przypadku pielęgniarek czy lekarzy?

Personel medyczny, to pracownicy wykwalifikowani a przy obecnej sytuacji prawnej, pielęgniarki ze wschodu mają bardzo utrudnione możliwości podjęcia pracy w Polsce. Ich system kształcenia w zawodzie nie spełnia wymogów unijnych , które umożliwiają wydanie prawa wykonywania zawodu na terenie Polski. A co za tym idzie, aby mogły wykonywać zawód pielęgniarki w naszym kraju, zobowiązane są do podjęcia studiów – mówi Magdalena Waliszewska z firmy Portal-Medica, która zajmuje się rekrutacją personelu medycznego.

Propozycje

Propozycje rady są następujące:

Niezbędne jest wdrożenie aktów prawnych pozwalających na zatrudnianie pielęgniarek z Ukrainy i Białorusi na stanowisko np. asystentki pielęgniarki , a koszt studiów uzupełniających powinno pokryć państwo polskie pod warunkiem podpisania przez studentkę umowy lojalnościowej, zobowiązującej daną osobę, do przepracowanie w placówce 5 lat.

Na pewno Polska musi ułatwić pielęgniarkom ze wschodu pracę w Polsce, jeżeli nie chcemy mieć drastycznej sytuacji w polskich szpitalach za kilka i kilkanaście lat – potwierdza Magda Waliszewska

Co na to polskie pielęgniarki?

Polskie pielęgniarki uważają, że takie rozwiązanie, zatrzyma na niskim poziomie pielęgniarskie wypłaty

Zamiast szukać taniej siły roboczej za wschodnią granicą, wystarczy zatrzymać emigrację zarobkową i stworzyć w Polsce godne warunki pracy i płacy. Wtedy pielęgniarki i położne, które wyjechały za granicę, będą mogły wrócić do kraju, a zawód pielęgniarki stanie się atrakcyjny dla młodych ludzi — komentuje Grażyna Gaj, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego.

Gdzie najlepiej szukać rozwiązania tego problemu?

Według pracowników Portal-Medica działania powinny pójść dwutorowo –rząd powinien stale zwiększać pensje pielęgniarskie (ale także ratowników medycznych czy lekarzy), ale jednoczasowo starać się, aby możliwości zatrudnienia wschodnich sąsiadów były łatwiejsze.

Tylko kompleksowe działania zapewnią stabilizacje na medycznym rynku pracy w Polsce.

Redakcja Portal-Medica

Wróć na stronę główną bloga