Co zrobić gdy szukasz pracy w branży medycznej?

28 sierpnia 2019 tagi: Artykuł

Szacuje się, że na polskim rynku pracy brakuje około 100 tys. lekarzy i tyle samo pielęgniarek. Mimo to wielu pracowników medycznych deklaruje, że mają trudności w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy. Z pomocą przychodzą tu specjaliści ds. rekrutacji medycznej.

Wiedza nt. pracodawców

Specjalista ds. rekrutacji ma bezpośredni kontakt z pracodawcą. Dzięki temu dokładnie wie, jakie są jego oczekiwania wobec nowych pracowników. Nie chodzi tu jedynie o wykształcenie, wiedzę i umiejętności, jakie ma posiadać kandydat. Lista „twardych” kompetencji, znajduje się zazwyczaj w ogłoszeniach rekrutacyjnych i łatwo ją zweryfikować. Zadaniem specjalisty jest natomiast doprecyzowanie tego, co często w przypadku rekrutacji medycznych pozostaje nienazwane – czyli kompetencji „miękkich”. 

Kompetencje miękkie w medycynie

Zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników medycznych jest to temat kontrowersyjny. Obie strony twierdzą, że dobry pracownik ma wykonywać przede wszystkim swój wyuczony zawód. Praktyka pokazuje jednak, że ocena miękkich kompetencji odbywa się w mniej lub bardziej profesjonalny sposób przy każdej rekrutacji. Warto więc oddać się ręce specjalisty, który ułatwi ten etap i podniesie jego efektywność. 

Człowiek vs. stanowisko

Rolą specjalisty ds. rekrutacji jest wsparcie pracodawcy w określeniu tych kompetencji, które są dla niego kluczowe, z punktu widzenia roli, jaką ma pełnić kandydat. Np. od pielęgniarki oddziałowej oczekuje się umiejętności organizacyjnych i zarządzania, a od ratownika medycznego – umiejętności pracy w zespole. Ważna jest też kultura organizacyjna danej placówki – jej historia, styl pracy, inni członkowie zespołu. Rekruter „wydobywa” te informacje na światło dzienne, dzięki czemu wie, który kandydat będzie odpowiadał pracodawcy pod każdym względem. 

Działa to oczywiście w obie strony: pogłębiony wywiad z kandydatem daje obraz o jego kompetencjach, ale także oczekiwaniach. Dotyczy to zwłaszcza osób z większym doświadczeniem zawodowym, które mają określone wymagania dotyczące nowego miejsca pracy. Nie chodzi tu tylko o zarobki, ale także o godziny pracy, sposób jej organizacji, współpracę z przełożonym i kolegami, zakres obowiązków – oficjalny i faktyczny. 

Przygotowanie do rekrutacji

Korzyści płynące ze współpracy ze specjalistą ds. rekrutacji medycznej to zarówno dobra znajomość rynku i oczekiwań pracodawców, ale także wsparcie w całym procesie rekrutacji. 

Przygotowanie dokumentów

To odwieczny problem osób starających się o pracę. Pisanie CV i listu motywacyjnego to trudne zadanie, bez względu na posiadane doświadczenie. Mają z tym problem zarówno osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści. Niewiele osób wie, że dobre CV musi nie tylko zawierać skrót naszego życiorysu zawodowego, ale podkreślać to, co z punktu widzenia pracodawcy jest najbardziej istotne. 

Może się więc zdarzyć, że CV wysłane do różnych pracodawców będzie zawierać różne informacje. I nie chodzi tu o zatajanie danych, czy ich „koloryzowanie”, ale o podkreślenie tych, które pokrywają potrzeby danego stanowiska. Trudne? Tak, ale specjaliści ds. rekrutacji wiedzą jak to zrobić. 

Podobnie jest w przypadku listu motywacyjnego, który w większości przypadków powiela informacje zawarte w CV. To podstawowy błąd. List motywacyjny to szansa na pokazanie się pracodawcy od innej strony. Jak sama nazwa wskazuje ma być  ukierunkowany na motywację do podjęcia nowej pracy. Specjalista ds. rekrutacji medycznej pomoże przygotować unikalny dokument, dzięki któremu wyróżnimy się z tłumu innych kandydatów. 

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

Rozmowa rekrutacyjna to nie jest zwykła rozmowa. Jeśli zależy nam na pracy, stanowi klucz to sukcesu. I nie chodzi tu wcale o rekrutacyjne sztuczki i manipulację, a o umiejętność przedstawienia swoich mocnych stron w kontekście stanowiska, o które się ubiegamy. Tylko tyle i aż tyle. 

Co wiesz o sobie?  

Zazwyczaj nie lubimy mówić obcym osobom o swoich sukcesach i porażkach. A do tego właśnie zmusza nas rozmowa rekrutacyjna. W jej trakcie kandydaci często pomijają ważne fakty, koncentrują się na nieistotnych szczegółach, przechwalają się lub wręcz przeciwnie – nie podkreślają swoich zasług. Z tego względu spotkanie lub rozmowa telefoniczna z rekruterem może okazać się bardzo pożyteczna. Specjalista ukierunkuje nas na konkretne aspekty naszego życiorysu, na które warto zwrócić uwagę. Posiada on też tajną broń – znajomość pracodawcy, jego osobowości i stylu komunikowania się. Z taką wiedzą łatwiej przejść przez ten trudny etap procesu rekrutacji. 

Wielu kandydatów zakłada, że specjalista ds. rekrutacji ogranicza się jedynie do pośrednictwa w znalezieniu pracy. Owszem, jest to jej podstawowe zadanie, ale korzyści płynących z takiej współpracy może być zdecydowanie więcej. Warto znaleźć osobę lub agencję specjalizującą się w danej branży. Wówczas zwiększamy swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy, spełniającej nasze oczekiwania. 

Redakcja Portal-Medica

Wróć na stronę główną bloga